Khuyễn mãi tháng 12/2019

Khuyến mãi cuối năm khi mua lọc nước Mitsubishi Cleansui

Từ ngày 5/12/2019 đến ngày 25/12/2019. Khi mua các sản phẩm lọc nước của Mitsubishi Cleansui tại công ty Nguyễn Lê Gia đều được nhận những phiếu mua hàng


Liên hệ